Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Životné poistenie nie je pre rodinný rozpočet výdavok, ale investícia

Zverejnené

Čo je to rodinné životné poistenie, pre koho je určené a čo by malo obsahovať ? Na tieto otázky odpovedá Director spoločnosti Finanzpartner Roland Hámori.

„Ide o poistenie, ktoré chráni pred náhlym poklesom životnej úrovne rodiny.  Vhodné poistné krytie pre každého člena rodiny môže zabezpečiť finančnú stabilitu a pokoj,“ uvádza Roland Hámori. Rodinné životné poistenie je podľa neho určené pre všetky rodiny, ktoré majú hypotekárne úvery, spotrebné úvery, leasingy, záväzky. Takisto rodičia, ktorí každodenne  pracujú na zvyšovaní  životnej úrovne rodiny, a to hlavne svojich detí, by mali  mať  životné poistenie. „V rodinnom životnom poistení je  dôležitý hlavne účel krytia každého jedného člena rodiny. Základom je kryť riziko straty príjmu do rodinného rozpočtu, čiže kryť príjem živiteľa rodiny.  Poistné krytie pre deti je tiež dôležitý faktor, nakoľko ak dieťa utrpelo úraz alebo je choré, jeden z rodičov ostáva pri dieťati, a tým prichádza o časť príjmu, čiže príjem do rodinného rozpočtu je znížený“, hovorí.

Čo by malo obsahovať? „Najdôležitejšie je kryť hlavný príjem rodiny, väčšinou je to otec- živiteľ. Jeho krytie by malo obsahovať všetky riziká straty príjmu, či už ide o krátku dobu alebo natrvalo. V prípade úplného výpadku, úmrtia  živiteľa rodiny, krytie by malo byť v hodnote súčtu všetkých záväzkov, a k tomu tri celoročné príjmy. Ak ide o úplnú trvalú invaliditu, v tom prípade by krytie malo byť ešte vyššie, nakoľko je potrebné sa postarať aj o invalida (bezbarierový dom, mobilita atď). Krytie hospitalizácie, chirurgického zákroku a kritických chorôb by nemali chýbať v rozpise poistného krytia pre deti“, uvádza skúsený odborník a dodáva: „Cenovo sú tieto pripoistenia prístupné. Jedna nemenovaná poisťovňa pôsobiaca na Slovensku za poistné v hodnote 2,50,- € mesačne vyplatí  v  prípade úplnej trvalej invalidity z úrazu klientovi poistné plnenie až 50.000,- €.“

Ak si necháte poradiť finančným agentom spoločnosti Finanzpartner, budete mať prehľad o tom, či sa vám oplatí  spoločné poistenie pre celú rodinu, alebo či je výhodnejšie riešenie šité na mieru a uzavrieť viac produktov zvlášť pre každého. Na základe finančnej analýzy potrieb rodiny to dnes dobre školený finančný agent tejto spoločnosti dokáže navrhnúť to najlepšie riešenie pre vás. Je potrebné si uvedomiť, že poistky sa môžu od seba  líšiť parametrami, ktoré si každá poisťovňa nastavuje sama . Sú to parametre ako napr. rozsah krytia daného rizika, cena na základe vstupného veku klienta, navýšenie ceny za rizikovosť v povolaní a v neposlednom rade aj výluky z poistnej zmluvy. Výhodné riešenie je si zabezpečiť  životné poistenie aj so sporením pre živiteľa rodiny, kde je potrebné rozumné nastavenie poistných súm a hodnoty sporenia. Takýto finančný plán je dôležité aj opatrovať, kde finančný agent by mal klienta počas poistnej doby navštíviť aspoň raz každé štyri roky za účelom analýzy a prehodnotenia stavu. Životné poistenie nepatrí medzi výdavky v rodinnom rozpočte, ale medzi investície. Máte istotu, že finančnú hotovosť máte vždy po ruke, ak príde do tuhého, a to aj pri dožití sa do dôchodku. Vaša rodina nebude vystavená riziku straty príjmu. Ak máte rodinu, spýtajte sa sami seba, že ak odchádzate každodenne za povinnosťami, koľko peňazí necháte doma rodine. Možno, že sa už nikdy nevrátite domov, lebo ak aj dodržíte dopravné predpisy, čo ak ten druhý pochybí? Prajem si, aby si klienti pri dožití sa dôchodku vybrali sporenie z poistky a nie plnenie po úraze alebo choroby. Aby mali dôstojný život.“

Múdrosť na záver:

„Kolísanie okolo pevného bodu je život. Šťastie je istota, že tento pevný bod existuje.“

André Maurois