Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

ZAČNITE ROK 2019 BEZ POKÚT!

Zverejnené

Ešte je len január a už nám pribudlo niekoľko povinností, na ktoré netreba zabúdať. My sme pre vás pripravili niekoľko rád, ako sa vyhnúť pokutám a nezabudnúť na zákonné povinnosti.

1. MINIMÁLNE ODVODY – ZAZNAMENALI STE ZVÝŠENIE?

Zaznamenali ste, že sa mení výška preddavkov pre SZČO? Odvody sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. To znamená, že do 8.2. za január 2019 1. krát ste povinný zaplatiť prvý krát vyššie odvody.

158,11 EUR / Sociálna poisťovňa

66,78 EUR / Zdravotná poisťovňa

Týka sa z uvedených bodov niečo aj Vás? Ak áno, môžete sa poradiť aj so svojim sprostredkovateľom, ktorý vám rád poradí a pomôže sa viac zorientovať v tejto zmene.

 

2. NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI V ROKU 2018

Klienti, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2018, sú povinní podať miestnemu správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2019. Ak sa táto zmena týka aj vás, je dobré vedieť, že v prípade nedodržania ohlasovacej povinnosti, vám hrozí pokuta.

Rozhodujúce je, či bol klient k 1.1.2019 na LV (liste vlastníctva) v katastri evidovaný ako majiteľ. Viac informácii si viete pozrieť na priloženom odkaze a taktiž tačivo k podaniu daňového priznania:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_dan-z-nehnutelnosti1/

 

3. KOMUNIKÁCIA S DAŇOVÝM ÚRADOM – POVINNOSŤ OD 01.07.2018!

Od 1.7.2018 platí pri fyzických osobách, ktoré sú podnikateľmi registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z., povinnosť komunikovať s daňovým úradom len elektronicky. Ide hlavne o SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), ale napríklad aj o športovcov, tlmočníkov, finančných agentov atď..

Týka sa to aj elektronickej povinnosti podania dane z motorových vozidiel, ktorá sa podáva do 31.1.2019. Aký je postup, ak ešte nemáte spustenú elektronickú komunikáciu? K začiatku tohto roka elektronickú komunikáciu nemá ešte cca. 50 000 ľudí. Viac informácii nájdete na priloženom linku: https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-index

Najjednoduchší spôsob pokiaľ nemáte OP s čipom a elektronickú čítačku:

Registrácia si urobíte vyplnením registračného formulára. Mailom vám príde ID kód. Potrebujete si stiahnuť dohodu o elektronickej komunikácii, ktorú 2-krát vytlačíte a spolu s ID kódom osobne zanesiete na daňový úrad alebo zašlete poštou. V tomto prípade sa vyžaduje úradne overený podpis.

Možnosť druhá je, keď disponujete s OP s čipom a elektronickou čítačkou:

Registrácia prebieha s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID). Výhoda je, že nemusíte nikam chodiť a nič tlačiť. Avšak má to aj nevýhodu a to, že musíte byť trochu zdatnejší v IT oblasti. Možnosť je aj splnomocnenie vašej účtovníčky. Pokiaľ vám daňové priznanie spracováva  vaša účtovníčka, tak ju viete splnomocniť a následne si vás pridá pod svoj ID kód. A máte po starostiach :-).

4. ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

V roku 2018 využilo možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu až 139 126 poistencov. Odlyv poistencov zaznamenala najmä Všeobecná zdravotná poisťovňa a tým pádom nárast nových poistencov zaznamenala najmä zdravotná poisťovna Dôvera a zdravotná poisťovňa UNION.

Akú povinnosť majú všetci, ktorí využili možnosť zmeny ZP?

Oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi, a to do 8 dní od zmeny, čiže do 8. januára 2019
ak po podaní prihlášky došlo u vás k zmene platiteľa poistného (napríklad, ak ste sa zamestnali alebo začali podnikať), je potrebné oznámiť to svojej novej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára 2019. Ak ste tak neurobili, treba, aby ste čo najrýchlejšie takúto zmenu nahlásili!

Ďakujeme vám za zdieľanie nášho článku. Sme veľmi radi, ak vám uvedené informácie budú prínosom.

Spoločnosť Finanzpartner, a.s. sa už 10. rokov venuje zabezpečeniu ochrany života a majetku klienta. Vďaka tisícom spokojných klientov máme status dôveryhodnej spoločnosti a vytvárame našim klientom spokojný spánok.

 

 

  • Zdieľať