Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Výkonný riaditeľ Finanzpartner: Líder je ten, koho úspechom je úspech jeho spolupracovníka

Zverejnené

O svojej ceste za úspechom a budovaní kariéry, ale aj o tom, aký je šéf a či existuje ideálny finančný poradca nám v rozhovore porozprával výkonný riaditeľ spoločnosti Finanzpartner, Ing. Igor Čečko. 

Ste výkonným riaditeľom spoločnosti Finanzpartner. Aká bola Vaša cesta za úspechom?

V tejto profesii som začal v roku 1999. Vo februári 1999 som bol na tzv. úvodnom seminári a dostal som možnosť zaradiť sa do profesie o ktorej sa v tom čase hovorilo ako o profesii budúcnosti. A nemýlili sa.  Študoval som na ekonomickej fakulte v špecializácii na bankovníctvo, investovanie a poisťovníctvo a považoval som za celkom dobrý nápad získať aj praktické skúsenosti z finančného sprostredkovania. A oplatilo sa. Začínal som ako všetci ostatní, teda na pozícii bežného konzultanta (obchodníka, poradcu), neskôr – po štyroch rokoch – to bol postup na manažérske pozície. Po úspešných projektoch, ako bola zdravotná reforma či dôchodková reforma, kde sme získali tisíce a tisíce klientov, nastávali na trhu sprostredkovania isté zmeny vyvolané trhovým prostredím a konkurenciou. Ja som ale nemohol a nevedel presadiť isté progresívne zmeny v obchodných štruktúrach a tímoch, kde som vtedy pôsobil, ktoré bolo potrebné aplikovať pre ďalší rast a napredovanie. Preto som sa rozhodol, že opustím túto formu sprostredkovania a prijal som ponuku stať sa riaditeľom banky. Pozícia riaditeľa banky mi avšak v dlhodobom horizonte nezabezpečovala takú službu pre klienta, o ktorej som bol presvedčený.

“Ak máte nejaký sen, príležitosť a šanca ten svoj sen realizovať aj príde.”

Vždy som mal sen a víziu realizovať sprostredkovanie podľa hodnôt a princípov. Ak máte nejaký sen, príležitosť a šanca ten svoj sen realizovať aj príde.  V roku 2009 som sa stretol so zakladateľom spoločnosti Finanzpartner, a.s. s JUDr. Eduard Nagy, ktorý mi prezentoval svoju víziu založenia inej spoločnosti – spoločnosti založenej na hodnotách, pevných zásadách, dodržaní slova, nemeniacich sa pravidlách, na dlhodobosti a na etike a odbornosti. Neveril som, že niekto taký existuje a vyznáva takéto hodnoty. Veľmi ma to zaujalo a od júna 2009 som prijal túto výzvu spoločne vybudovať spoločnosť založenú na pevných hodnotách a dlhodobosti. Aj touto formou sa chcem zakladateľovi spoločnosti Finanzpartner, a.s., JUDr. Eduardovi Nagyovi, poďakovať za príležitosť, ktorú mi dal v roku 2009.

Koľkých ľudí riadite? Aký ste podľa Vás šéf?

To, koho riadite, je v priamej úmere tomu, za čo všetko máte zodpovednosť vo výkonnej rovine. Dnes je moja zodpovednosť vo vzťahu k obchodnej produkcii, k vzdelávaniu, k produktovej stratégii, k samotnému poskytovaniu finančnej služby a k servisu pre obchodné tímy. V mojom priamom riadení je 10 manažérov a riaditeľov za obchodnú produkciu, šéf administratívy, šéf vzdelávania a šéf produktového oddelenia. Samozrejme, že každý z nich má svoje tímy, ktoré úspešne riadi. Snažím sa byť priateľským šéfom, ktorý ľudí podporuje, povzbudzuje, vytvára im priestor na rast a napredovanie, vypočuje si ich, provokuje ich k vzdelávaniu a k hodnotám.

Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň? Koľko hodín denne pracujete?

Všetko začína na začiatku a ako vyzerá bežný pracovný deň závisí od priorít, ktoré mám zadefinované na rok, na polrok, na kvartál, na mesiac a až na týždeň. Ten týždeň vyplním následne časovo potrebnými pracovnými dňami. Ak chcete splniť dôležité udalosti a úlohy, je veľmi dôležité riadiť sa prioritami. Mne to osobne vždy fungovalo, aj keď to nebolo jednoduché. Všetko sa stihnúť nedá, tak som sa rozhodol, že stihnem aspoň tie dôležité úlohy v prioritných oblastiach života. Ak sa ale vrátim k Vašej otázke, sú dni, kedy som v práci aj 14 hodín. Sú víkendy, na ktorých ja vzdelávam. Sú víkendy, na ktorých sa ja sám vzdelávam. Sú mesiace, v ktorých precestujem 8.000 km a v aute trávim viac ako 100 hodín mesačne. Viem ale, prečo to robím, mám jasne definované ciele, cestu k týmto cieľom a hodnoty, ktoré uznávam počas tejto cesty. Chceme vybudovať najuznávanejšiu spoločnosť v tom, čo robíme pre našich klientov a spolupracovníkov.

Ak máte voľný čas, ako ho najradšej trávite? Spomínali ste, že zvyknete cez víkendy pracovať.

Ak si to situácia vyžaduje, aj cez víkendy pracujem. A rád pracujem cez víkendy. Vzdelávam iných alebo sa ja sám vzdelávam na seminároch či školeniach. Ale slovo pracujem je také zvláštne. Ja totiž nepracujem, mňa to celé baví, robím to s radosťou, s nadšením a s presvedčením. Chceme vybudovať a vychovať úspešných ľudí, pozitívne im zmeniť životy, chceme vytvoriť tie najideálnejšie podmienky na trhu pre finančných sprostredkovateľov. Vyžaduje si to nasadenie, pevnú vôľu, mať záujem o to, čo robíte, pracovať tímovo, dodržiavať hodnoty a mať jasne definované ciele. Vo voľnom čase, ak sa to tak nazýva, dobíjam baterky v horách, fotografovaním, cestovaním a čítaním kníh. Ináč, mám rád samotu a niekedy chcem byť len tak sám so sebou. Nie vždy to je jednoduché (úsmev, pozn. red.).

Akú najlepšiu radu ohľadom kariéry ste kedy dostali?

Tých odporúčaní bolo veľmi veľa, niektoré boli správne, niektoré boli nesprávne. Na veľa vecí som musel prísť ale iba ja sám. Robil som pokusy a pri pokusoch sú aj omyly. Draho som za to ale aj zaplatil. Získal som však cenné skúsenosti, ktoré dnes viem odovzdať ostatným. To, čo som hľadal, som nakoniec našiel sám v knihách a v rozprávaní sa sám so sebou. To najdôležitejšie odporúčanie do kariéry, ktoré chcem teraz odovzdať, je schopnosť definovať si, čo vlastne chceš, akým životom chceš žiť, aký život chceš žiť za 5 alebo 10 rokov. Mať víziu svojho budúceho života je to najdôležitejšie. Potom si už len definovať priority, určiť stratégiu, naplánovať aktivity a každý deň robiť to, čo mám robiť, či sa mi chce alebo nechce. To je cesta k lepšiemu a hodnotnému životu.

“Na veľa vecí som musel prísť iba ja sám. Robil som pokusy a pri pokusoch sú aj omyly. Draho som za to ale aj zaplatil. Získal som však cenné skúsenosti, ktoré dnes viem odovzdať ostatným.”

Kde podľa Vás začína úspech v kariére? Je to otázka pozície, príjmu alebo kompetencií?

Úspech v kariéra začína nadšením pre správnu vec, správnym postojom a presvedčením. Mať presvedčenie, byť nadšeným a mať správny postoj k sebe samému, k rodine, k práci, k peniazom, k zdraviu, k tímu, k profesii, k partnerom v podnikaní, ku klientovi. Je úplne jedno na akej pozícii človek začína, je jedno koľko má rokov, je jedno, aký mal doteraz život, je jedno, čo všetko povystrájal v minulosti. Vždy máš nádej a šancu mať lepší a krajší život. Len musíš o ten lepší a krajší život bojovať a robiť preto niečo. Aby sa človeku v živote a kariére darilo, musíš sa stať kompetentným. Ak ku kompetencii pridáš skutočný záujem nielen o seba samého, o svoje veľké ego, ale hlavne o iných ľudí, ak budeš mať šľachetné a veľké ciele, budeš sa vzdelávať, budeš čestným odborníkom a budeš deň čo deň pracovať, zmena tvojho života sa určite dostaví. Len musíš vydržať. Veľa ľudí neuspeje, lebo nemá vytrvalosť a veľmi rýchlo sa vzdá. Avšak veľa ľudí napriek vytrvalosti aj tak neuspeje, lebo nemá tých správnych lídrov a správne vzory. Nie po stránke odbornej, ale po stránke etickej.

Aké vlastnosti rozhodujú o tom, či je niekto úspešný alebo neúspešný?

Hlavne je to vec správneho postoja, správneho vzdelávania, definovania si svojich cieľov a ochoty makať na sebe a tvrdo pracovať. Ak dnes žijú ľudia v neúspechu, nie je to tým, že by už nemali nejaké sny a ciele. Ľudia dnes jednoducho nevedia, ako si tie sny a ciele splniť. A ak neviem, tak neverím. Ak neverím, tak sa vzdám. Ľudia nemajú tú správnu postupnosť jednotlivých krokov. Je potrebné naučiť to ľudí a naučiť ich to pekne od začiatku. Aj abeceda začína predsa písmenom A, až potom je písmeno B a až potom písmeno C. Ľudia chcú mať hneď výsledky. Tak to ale nefunguje. Našou pridanou hodnotou je, že učíme ľudí, ako si majú splniť svoje ciele. Bolo napísaných veľmi veľa kníh o úspechu. Je veľmi veľa seminárov o úspechu. Seminár či kniha ti dá iba impulz, inšpiráciu a dôkaz, že to funguje. To najdôležitejšie sa však bude následne odohrávať v tvojom vnútornom svete. Niekto v tej chvíli musí byť pri tebe a správne ťa navigovať. Ten hlavný rozdiel medzi úspechom a neúspechom je o tvojom vnútornom presvedčení a o vnútornej motivácii žiť lepší a kvalitnejší život. Ale úplne chápem veľmi veľa ľudí, že je ľahšie, jednoduchšie a pohodlnejšie mať výhovorky a nájsť všetkých 268 dôvodov, prečo práve ja nemôžem byť úspešný a mať taký život, aký by som chcel mať. Je to vecou len a len tvojho rozhodnutia a presvedčenia.

“Ideálny finančný poradca existuje.”

Ako by ste definovali ideálneho finančného poradcu? Ktoré vlastnosti mu nesmú chýbať?

Ideálny finančný poradca existuje a je veľmi jednoduché pomenovať vlastnosti, ktoré mu nesmú chýbať. Ideálny finančný sprostredkovateľ má byť vzdelaný, čestný, so záujmom o klienta, odborník nielen na finančné produkty, ale má byť aj odborníkom na ľudskú dušu, má vedieť komplexne pripraviť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé finančné plány pre klienta, má neustále robiť servis pre klientov a starať sa o ich potreby. Ťažšie je to však dodržiavať v praxi a naozaj aj byť tým ideálnym finančným poradcom, resp. sprostredkovateľom. Rozhodne predovšetkým jeho charakter. Či to poradca ustojí v ťažkých časoch, v časoch krízy, v časoch krátkodobého neúspechu, či to bude robiť aj vtedy, ak ho nikto nevidí a nikto nepočuje. Takže ideálnemu finančnému poradcovi a sprostredkovateľovi by nemal predovšetkým chýbať charakter. To vytvára osobnosť človeka a zároveň osobnosť finančného poradcu.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí uvažujú o kariére finančného poradcu?

Každému, kto uvažuje o práci a kariére poradcu, by som odporučil, aby sa nebál tejto výzvy, tejto príležitosti a hlavne, aby sa nebál reakcií svojho okolia. Daj si šancu sa rekvalifikovať. Vyhodnoť to najskôr po 6-8 mesiacoch, ako sa pri tom cítiš a či ťa to aj napĺňa a či si takto vieš splniť svoje ambície a túžby. Či vidíš hodnotu, dlhodobý význam a zmysel v službe pre klienta, zmysel v možnostiach postupu v kariére, zmysel v podnikaní a príjme z takéhoto podnikania, zmysel v perspektíve tejto profesie a zmysel v tom, že pomáhame ľuďom. Nie vždy to ale bude ľahké, vždy prídu prekážky, prídu krízy, prídu pochybnosti, prídu otázky. Ak ich zvládneš, vtedy sa stávaš silnejším a odolnejším. A ak to absolvuješ a prejdeš si tým, tak za 3-5 rokov príde tvoj prvý väčší úspech. Musíš len vydržať a dennodenne pracovať na sebe, na svojom postoji, na svojom charaktere, musíš sa vzdelávať a počúvať lídrov. Líder je ten, koho úspechom je úspech jeho spolupracovníka. Vyberaj si preto veľmi starostlivo svojho lídra.

Máte nejaké obľúbené motto, ktorým sa v živote/kariére riadite?

Prvým mottom sa riadim hlavne vo svojej kariére: „Nie je dôležité, kde si dnes. Dôležité je, kde chceš byť zajtra a čo si ochotný pre to urobiť a obetovať.“ To druhé motto súvisí s mojím životným postojom a cestou, ktorú som prešiel: „Najťažšia lekcia, ktorú sa raz naučíš je, že ty nezodpovedáš za šťastie nikoho iného. A nik iný nie je zodpovedný za tvoje šťastie. Si voľný. Šťastie je len tvoja voľba a vždy to tak bolo!“ (Jeff Foster). 

“Dôležité je, kde chceš byť zajtra a čo si ochotný pre to urobiť a obetovať.”

ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR