Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Viete, čo je to fond ochrany vkladov?

Zverejnené
Fond ochrany vkladov

Mnohí z nás považujú banky za najbezpečnejšie miesta na svete, v ktorých sa našim peniazom nemôže nič stať. Chrániť ich totiž má Fond ochrany vkladov (alebo aj FOV). Teoreticky je to teda všetko krásne – aj keby mala banka problémy, o peniaze údajne neprídete. Je to ale naozaj tak? Ako to už býva, v praxi nie je všetko až také ružové ako sa zdá.

Fond ochrany vkladov a jeho neznalosť neospravedlňuje

Veta, ktorú radi vravia naši policajti, keď nás zastavia za priestupok. Neviete, aká je v danom úseku maximálna povolená rýchlosť? Neznalosť neospravedlňuje. Rovnako to platí aj vo FOV. Pravdou je, že v zákone je uvedené nasledovné: „V prípade vzniku nedostupnosti vkladov v niektorej z bánk v SR, je vkladateľovi vyplatená náhrada za všetky jeho zákonom chránené nedostupné vklady, maximálne však vo výške 100 000 Eur.“ Smutné, nemyslíte?

Tento zákon je pritom v takejto podobe na Slovensku platný od 30. 12. 2010. Zúčastnené banky systému ochrany vkladov v SR sú mnohé, zväčša najpopulárnejšie alebo najväčšie bankové inštitúcie v krajine, ako napr. Tatra banka, Slovenská Sporiteľňa, Poštová banka a niekoľko ďalších. Pobočky zahraničných bánk sa riadia systémom ochrany vkladov v členskom štáte EÚ, v ktorom majú svoje oficiálne sídlo.

Fond ochrany vkladov nechráni všetky prostriedky

FOV sa nepostará o vaše prostriedky investované do podielových fondov, dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, zmeniek alebo akcií. Záručný fond disponuje sumou v priemere okolo 200 000 000 Eur, hodnota vkladov v zúčastnených 14 slovenských bankách však predstavuje hodnotu približne 2 miliárd Eur. Ľahko nám teda vyjde, že hodnota záručného fondu by zachránila maximálne tak jednu banku. A to je nedostačujúce.

Z toho nám vyplýva, že o svoje peniaze sa treba starať naozaj príkladne. Pomôcť vám v tom môžu finanční odborníci, napríklad zo spoločnosti Finanzpartner. Ak sa chcete o problematike naučiť viac, pridajte sa do ich radov – stále hľadajú šikovných a pracovitých odborníkov na financie.

  • Zdieľať