Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Poistenie proti úrazu a jeho skryté uličky

Zverejnené
Proti-úrazu

Úraz: slovo, ktorého definíciu pozná snáď už aj malé dieťa. Slovenská legislatíva však nie, a to už od roku 1991. Ak ste teda poistení proti úrazu, možno ani neviete, akých úrazov sa toto poistenie týka. V poistných zmluvách sa totiž často nachádzajú rôzne definície slova „úraz“, čo sťažuje preplácanie a môže spôsobiť, že ak sa vám úraz stane, nemusíte byť zrovna pre ten prípad krytí.

Keď Slovensko nevie, čo je to úraz

Slovenský právny systém neobsahuje legálne definovaný pojem „úraz“. Práve preto majú poisťovne pri jeho definovaní poisťovne takpovediac voľnú ruku. Zvláštne pritom je, že do roku 1991 na Slovensku táto definícia existovala, a to ešte v rámci vyhlášky z roku 1964, ktorá bola relatívne široká. Jeden by si bol myslel, že to stále platí – žiaľ, nie je to tak.

Poisťovne sa spoliehajú, Slováci nečítajú

Z tohto vyplýva, že každú poistnú zmluvu je dobré si prečítať nie raz, ani dvakrát, ale rovno trikrát. Keď totiž definícia obsahuje isté vymedzenia, môže sa stať, že vo všeobecných poistných podmienkach nájdete výluky, na ktoré sa krytie nevzťahuje. Z výluk vyberáme napríklad tieto:

  • Samovražda
  • Extrémne športové aktivity, ako bunjee jumping a horolezectvo
  • Vrodené vady a chyby

Prikladáme však aj výňatok napr. z poisťovne Alianz, ktorý definuje pojem „úraz“:

„Akékoľvek neúmyselné, náhle, neočakávané a neprerušované pôsobenie vonkajších síl, vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, elektrického prúdu alebo jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), následkom ktorého bolo poistenému nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené poškodenie zdravia…”

Dávajte si pozor na poistenie proti úrazu

V prvom rade odporúčame, samozrejme, dávať si pozor, aby vám úraz ani nevznikol. Aby ste boli za každých okolností v bezpečí, predebatujte so svojimi finančnými poradcami možnosti poistky. Tí vás zároveň upozornia aj na potenciálne cestičky v definícii pojmu „úraz“ v poistnej zmluve.

  • Zdieľať