Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Ako nás zasiahnu zmeny v stavebnom sporení

Zverejnené

Január budúceho roka bude prelomovým obdobím. Vláda po 25 rokoch nastolila zásadné zmeny v stavebnom sporení. Úprava pravidiel sa bude týkať nových zmlúv o stavebnom sporení  uzatvorených od 1. januára 2019.

VLÁDA ZMIERNILA PRAVIDLÁ

Oproti prvému návrhu je konečný návrh zmiernený. Novelou neprešla zmena týkajúca sa zrušenia stavebnej prémie pre osoby mladšie ako 18 rokov. Zmena však nepoteší najmä sporiteľov, ktorí využívali stavebné sporenie najmä ako sporenie a teda nebolo prvým účelom financovanie bývania. Týchto sporiteľov novela úplne vylúčila. Je to však škoda, kedže väčšina týchto sporiteľov nakoniec určitú formu financovania svojho bývania nakoniec využila. Uvedené prostriedky však môžu v obehu chýbať a teda môžeme v budúcnosti očakávať zhoršenie podmienok pre sporiteľov.

PREHĽAD OPATRENÍ

Naďalej v platnosti ostáva opatrenie týkajúce sa prizania štátnej prémie klientom, ktorí nemajú príjem vyšší ako 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je 1 240 eur. Opatrenie sa týka plnoletých sporiteľov vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení.

Medzi obmedzenia sa zaradilo aj zrušenie nároku na stavebné prémiu, ak klient čerpá a spláca medziúver. Medziúvery však tvoria až 90% celkového portfólia úverov stavebných sporiteľní. Štát týmto krokom sleduje zníženie objemu komerčných medziúverov. Zmena sa dotkne iba nových zmlúv uzatvorených od účinnosti zákona.

Osobitne vláda limituje prémiu v prvom roku sporenia, ak zmluvu uzatvoríte v druhom polroku, prémia bude polovičná. Zachovaný ostáva vzorec pre výpočet štátnej prémie, ktorý odzrkadľuje aktuálnu situáciu na finančnom trhu. Podľa stavebných sporiteľní je to najoptimálnejšie riešenie. Dolná hranica minimálnej precentuálnej hodnoty sa však znížila z 5 na 2,5 percenta ročných vkladov.

Po novom ak bude chcieť sporiteľ získať štátnu prémiu v plnej výške, musí za rok vložiť celkovo až 2 800 eur, aby dostal prémiu 70 eur. Pre mnohých klientov už dnešná prémia vo výške 66,39 eur nie je dostatočne motivujúca. Prvá stavebná sporiteľňa, vzhľadom na podmienky na trhu, považuje stavebné sporenie nadaľej za výhodné.

ZMENY V NOVELE

  • novela ruší inštitút „priateľských sporiteľov“. Po novom sa bude poskytnutie štátnej prémie viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie použijú výlučne na stavebné účely,
  • zúži okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Prémia sa bude vyplácať stavebným sporiteľom –plnoletým fyzickým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR.
  • ak stavebný sporiteľ uzavrie zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie. Opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení.

Spoločnosť Finanzpartner, a.s. vstúpila na slovenský trh finančného sprostredkovania v roku 2008 a pôsobí na celom Slovensku. Poskytuje odborný servis a poradenstvo pre svojich klientov. Ak sa neviete zorientovať v zmenách, ktoré sa neustále dejú na finančnom trhu, alebo hľadáte odborníkov v oblasti financií, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme. 

 

 

 

 

 

 

  • Zdieľať