Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Nájomná zmluva je dôležitý dokument. Čo všetko má obsahovať?

Zverejnené
nájomná zmluva

Nájomná zmluva slúži na úpravu vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom. Ide teda vo vzťahu medzi nimi o veľmi dôležitý dokument. Jej základné ustanovenia upravuje Občiansky zákonník v zákone č. 40/1964 Zb. Týmito základnými ustanoveniami sú pritom predmet nájmu (nehnuteľnosť) a nájomné (teda suma, ktorú má nájomca za užívanie bytu platiť). Ale čo ďalej?

Nájomná zmluva vyžaduje aj overenie nehnuteľnosti

Ak ste nájomca, ešte pred tým, než uzavriete nájomnú zmluvu s prenajímateľom, si zistite, či je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti alebo, v prípade podnájmu, či je prenajímateľ oprávnený byt ďalej prenajímať. Vlastníka nehnuteľnosti pritom ľahko vyhľadáte priamo na webe katastra.

Stačí, ak je nájomná zmluva ústna?

V prípade prenájmu bytu môže byť zmluva medzi obomi stranami aj ústna, pričom stačí, ak sa o nej vypracuje zápisnica. Písomná nájomná zmluva je vyžadovaná iba v prípade prenájme alebo podnájme nebytových priestorov. Odborníci z firmy Finanzpartner každopádne odporúčajú podložiť si ústnu dohodu aj písomnou nájomnou zmluvou. Vyhnete sa tak akýmkoľvek nedorozumeniam.

Čo má obsahovať nájomná zmluva?

Nájomná zmluva by mala obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • vymedzenie zmluvných strán (FO, PO)
  • predmet nájmu
  • účel nájmu
  • výška mesačnej platby a splatnosť do daného dňa v mesiaci
  • dĺžka nájmu, na ktorú sa nájomná zmluva uzatvára.

V nájomnej zmluve by ste však mali mať uvedené aj špecifikácie ďalších poplatkov, ako sú energie, upratovanie nehnuteľnosti a iné.

Nezabudnite aj na toto

V nájomnej zmluve by mali byť vymedzené aj skutočnosti, na základe ktorých je možné zmluvu zrušiť (napr. pro porušení domového poriadku alebo pri nezaplatení nájomného do dohodnutého dňa v mesiaci). Nezabúdajte, že čím viac detailov v nájomnej zmluve bude uvedených, tým minimalizujete akékoľvek problémy s druhou stranou zmluvy.

Zmluvu si dobre prečítajte nielen vy, ale odporúčame ju dať na posúdenie aj kompetentným. V prípade, ak sa v nej nachádzajú nezrovnalosti, odborníci vám poradia a máte tak možnosť ju zmeniť.

  • Zdieľať