Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

S krotením dlhov si nechajte poradiť od profesionála

Zverejnené

Senior Director spoločnosti Finanzpartner, Ing. Alla Laláková, sa počas 20-ročnej praxe v oblasti financií a riadenia ľudských zdrojov stretla so skutočne komplikovanými životnými situáciami. 

Nebolo tomu inak ani v televíznom programe Krotitelia dlhov, ktorý nakrúcala v spolupráci s RTVS a Danielom Danglom. “Klienti, ktorým sme mali v programe pomôcť, urobili v minulosti nesprávne finančné rozhodnutia, prekvapila ich neočakávaná katastrofa, ktorú však nemali poistenú,  mali často negatívne záznamy v úverovom registri, exekúcie na listoch vlastníctva nehnuteľností a veľmi zlé dlhy, z ktorých sa bez pomoci odborníkov sami nemohli dostať.” 

Životné komplikácie

Za veľmi komplikovanú životnú katastrofu považuje situáciu, kde si dvaja partneri, ktorí nežijú v manželstve, kúpia spolu bývanie prostredníctvom hypotéky, pričom sa im narodí jedno alebo viac detí a  kľúčový nositeľ príjmu do domácnosti stratí dlhodobo príjem (dlhodobá PN, dlhodobá strata práce, ťažký úraz, choroba, invalidita alebo smrť) , pričom rodina nemá finančné rezervy a ani poistenie. “Vtedy môže dôjsť k zosplatneniu úveru bankou, exekúcii, dražbe, pričom nehnuteľnosť môže banka v dražbe predať aj za nižšiu sumu, než je zostatok úveru. Ak takíto partneri nemajú plán B a nechcú sa vrátiť naspäť k rodičom, zostáva im už iba platiť za prenajatý byt a naďalej splácať záväzky, ktoré im po dražbe alebo exekúcii zostali,” hovorí odborníčka.

“Pomáham ľuďom mať financie a životné ciele pod kontrolou.”

Profesionálna pomoc

Počas 20-ročného pôsobenia v oblasti financií a riadení ľudských zdrojov sa stretla s mnohými na prvý pohľad neriešiteľnými životnými situáciami klientov, ktoré spoločne dokázali postupne zvládnuť a úspešne vyriešiť. Ako s úsmevom dodáva, mali to šťastie, že sa dostali do rúk profesionálneho konzultanta, ktorý im vedel správne poradiť a nevzdal sa ani v situáciách, kedy by to už ostatní “zabalili”. “Práve preto, že  pomáham ľuďom mať svoje financie a životné ciele pod kontrolou, ma moja práca napĺňa a robím ju najlepšie ako viem.”