Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Expertka radí, ako získať štátny príspevok pre mladých na bývanie

Zverejnené

Štátny príspevok pre mladých je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. 

“Výška  štátneho príspevku pre mladých sa určuje každým rokom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené za zákonných podmienok,” hovorí v rozhovore Mgr. Katarína Kovácsová, Director spoločnosti Finanzpartner.

Aké sú výhody štátneho príspevku pre mladých?

Úver na bývanie pre mladých má výhodu  v tom, že môže klient požiadať kedykoľvek počas jeho splácania o odklad splátky istiny úveru na 5 rokov. Pri tejto hypotéke si tiež môže znížiť splátky až na polovicu na dobu dvoch rokov pri narodení dieťaťa. O zníženie splátky klient musí banku písomne požiadať v lehote do troch mesiacov po narodení dieťaťa. Ďalšia možnosť je splatiť hypotéku bez poplatku na konci fixácie.

Ako je štátny príspevok pre mladých ohraničený vekovo?

Vek: 18 – 35 rokov. Ak sú žiadateľmi manželia, musia uvedenú podmienku spĺňať k dátumu podania žiadosti obaja manželia.

Aký je maximálny limit hypotekárneho úveru?

Hypotekárny úver pre mladých má limitovanú výšku, a to maximálne 70% hodnoty nehnuteľnosti a maximálne do výšky 50.000 eur.

Aké sú základné podmienky poskytovania štátneho príspevku pre mladých?

Na rok 2016 sú platné nasledovné podmienky:

  • vek 18-35 rokov,
  • hrubý mesačný príjem za predošlý kalendárny rok/2015/ nesmie presiahnuť 1127,10 eur v prípade jednotlivca a 2254,20 Eur v prípade manželského páru,
  • účelom úveru môže byť nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena/údržba/rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie – na LV byt alebo dom,
  • priemerný mesačný príjem žiadateľa alebo žiadateľov o hypotekárny úver so štátnym príspevkom sa vypočítava z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Aký príspevok dostane mladý človek od štátu?

Tieto 3 % štátneho príspevku sa skladajú z 2 % príspevku štátu a 1 % sa na dotácii podieľa banka.