Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Charizmatickí ľudia to majú v živote ľahšie. V čom spočíva ich kúzlo?

Zverejnené

Vyžarovanie, mimoriadny šarm a neuveriteľná schopnosť očariť. Kto má charizmu, má to vyhraté.

Zovšeobecnene je možné charizmu považovať za súbor vlastností uznávaných okolím, na základe ktorých sa človek s takýmito vlastnosťami môže stať vodcom ovplyvňujúcim svojím konaním široké vrstvy bez toho, aby ho formálne ustanovili ich predstaviteľom. Takáto osobnosť má hlboké emócie a dokáže ich vyvolať aj u ostatných. Ľahko získava náklonnosť iných, vďaka čomu má bohatý život nielen v osobnej, ale aj v profesionálnej rovine. Niektoré zvyky sa však môžu zdať na prvý pohľad paradoxné.

Charizmatickí ľudia sa podľa Charisma on Command neboja napätia vyvolaného konfrontáciou. Ak pri debate prejavia nesúhlas a držia sa svojich zásad, v konečnom dôsledku sú pre osobu, s ktorou komunikujú, atraktívnejší a získavajú rešpekt. Navyše, veria v silu komplimentov. Sú natoľko sebavedomí, že sa v spoločnosti neostýchajú vyzdvihnúť iného človeka nad seba. Vďaka tomu si u ostatných vybudujú povesť rozhľadeného človeka so správnymi názormi. Pozoruhodnou vlastnosť u ľudí, ktorých spoločnosť všeobecne považuje za mimoriadne charizmatických, je, že svoje vlastné nedostatky neváhajú odhaliť. Každá nevyžiadaná informácia navyše, ktorú ponúknu dobrovoľne, im u ľudí pomáha budovať dôveru a sympatie.

Múdrosť na záver:

„Skutočné sebavedomie nerobí človeka uvážlivým. Naopak, pôsobí na to, že sa človek stáva vnímavým, dobrosrdečným a prostým. Nepotrebuje pretvárku. Je spokojný so svojou pravou povahou. A jeho pýcha korení príliš hlboko, než aby sa prejavila aj navonok. Nedbajúc na chválu či hanu, môže si dopriať byť pravdivým.“

Jerome Klapka Jerome